•  SECT B2

Deze cursus bereidt je in 1-2 dagdelen voor op het SECT B2 examen "Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet".

Cursusdoelen/competenties

  • Herkennen van informatie op mini-sterlijst zoals kastlocatie, kastnummer, tapposities en diverse voorkomende (coax)kabeltypes
  • Leggen van huisaansluitkabels en invoeren in meterkast klant
  • Afmonteren AOP conform geldende voorschriften
  • Kennis van CPD, reflectie en kabelstoringen
  • Op de juiste tappositie afmonteren van coax-kabel aan Eindversterker/Mini-ster-zijde
  • Grondlas maken op diverse coaxkabelverbindingen (geen onderdeel van het examen)

Werkgebied

Wijkaftaknet (van multitap t/m AOP)

Vereiste SECT-certificaten

Geen

Cursusduur

1-2 dagdelen

Cursuskosten

Afhankelijk van cursusduur en groepsgrootte.

Neem contact op

SECT B2 is deels afgeleid van het examen 1B HAS uit de SECT Certificatiematrix 2009 (vervangen door de matrix 2018).

Impressie

Foto 1 bij cursus SECT B2Foto 2 bij cursus SECT B2Foto 3 bij cursus SECT B2