•  SECT B3

Deze cursus bereidt je in 1-2 dagen voor op het SECT B3 examen "Installatiewerkzaamheden Wijkvoedingsnet".

Cursusdoelen/competenties

  • Herkennen van informatie op de civieltechnische tekeningen, blokschema's en mini-sterlijsten zoals geulen, straatmeubilair, tapposities en diverse voorkomende (coax)kabeltypes
  • Kennis van opbouw van wijkcentrumkast, groepversterkerkast en eindversterkerkast
  • Installeren en vervangen van componenten in het Wijknet (wijkcentrum, groepversterker, eindversterker)
  • Aansluiten van wijkaftaknetvoorzieningen (abonneekabels) op Eindversterker
  • Overgangskoppelingen of prefab jumperkabels monteren op gangbare coax-3 of coax-6 kabels
  • Kennis van CPD, reflectie, kabelstoringen
  • Veilig omgaan met televoeding (wisselspanningen) van 50 tot 65 V (AC)

Werkgebied

Wijknet (van Wijkcentrum t/m Eindversterker, incl. coax-aansluitingen op multitap)

Vereiste SECT-certificaten

Geen

Cursusduur

1-2 dagen

Verlenging

Een aangepaste cursus ter verlenging van het SECT B3-certificaat is beschikbaar en duurt 1-2 dagdelen.

Cursuskosten

Afhankelijk van cursusduur en groepsgrootte.

Neem contact op

SECT B3 is deels afgeleid van het examen 1B COAX uit de SECT Certificatiematrix 2009 (vervangen door de matrix 2018).

Impressie

Foto 1 bij cursus SECT B3Foto 2 bij cursus SECT B3Foto 3 bij cursus SECT B3