•  SECT D3

Deze cursus bereidt je in 2-3 dagen voor op het SECT D3 examen "Service werkzaamheden Wijknet".

Voor het behalen van dit certificaat is naast het praktijkdeel ook een afzonderlijk theorie-examen vereist.

Cursusdoelen/competenties

  • Lokaliseren en oplossen van problemen in een wijknet aan de hand van klantklachten c.q. blokstoringen
  • Proactief en correctief onderhoud op alle componenten van het wijknet, zowel actief als passief
  • Controle van opgeleverd wijkvoedingsnet op correcte installatie, configuratie en afregeling
  • Meten van optische signalen en toetsen hiervan aan geldende eisen
  • Herkennen van gevaren in omgang met optische signalen
  • Inspecteren van optische connectoren en zonodig kunnen reinigen

Werkgebied

Wijknet (Node t/m abonnee-aansluiting)

Vereiste SECT-certificaten

SECT B2, SECT B3, SECT C2 en SECT C3

Cursusduur

2-3 dagen

Verlenging

Een aangepaste cursus ter verlenging van het SECT D3-certificaat is beschikbaar en duurt 1 dag.

Versneld

Voor SECT D3 is ook een versneld examen beschikbaar. Dit is een aangepast examen waarbij tevens vaardigheden uit de examens B2, B3, C2 en C3 worden getoetst.

De toelatingseisen voor dit versnelde examen: SECT D1 en minimaal 2 jaar ervaring in het werkveld.

Cursuskosten

Afhankelijk van cursusduur en groepsgrootte.

Neem contact op

Impressie

Foto 1 bij cursus SECT D3Foto 2 bij cursus SECT D3